Kontingent, indmeldelse og e-mal adresser

Tilbage

Kontingent

Kontingentperioden følger kalenderåret.

Årskontingentet for samtlige aktiviteter er 300 kr.

Kontingentet giver mulighed for deltagelse i alle faste aktiviteter i Århus 1900 Ældreidræt.

Kontingentet indbetales på foreningens bankkonto: Spar Nord reg.nr. 9897 kontonr. 4560923843.

Indmeldelse

Der er i øjeblikket lukket for medlemstilgang.

Indmeldelse kan K U N ske ved at sende en mail til Jørn E. Seiersen.

Du skal give følgende oplysninger:

  • Navn

  • Adresse

  • Telefon/mobil

  • Mail, hvis du har en mail-adresse

  • Fødselsdato og -år

E-mail adresser

Bestyrelsen anmoder alle, der har en e-mail adresse, om at sende en mail til Jørn E. Seiersen.
I kan så meget hurtigt få information om nye tiltag.