Kontingent, indmeldelse og e-mail adresser

Tilbage

Kontingent

Kontingentperioden følger kalenderåret.

Årskontingentet for samtlige aktiviteter er 300 kr. Skal betales inden den 1. april.

Kontingentet giver mulighed for deltagelse i alle faste aktiviteter i Århus 1900 Ældreidræt.

Kontingentet indbetales på foreningens bankkonto: Spar Nord reg.nr. 9897 kontonr. 4560923843.

Indmeldelse

Indmeldelse kan K U N ske ved at sende en mail til Ulla Mejlvang.

Du skal give følgende oplysninger:

  • Navn

  • Adresse

  • Telefon/mobil

  • Mail, hvis du har en mail-adresse

  • Fødselsdato og -år

    Vi skal oplyse (foranlediget af den persondatalov, som træder i kraft maj 2018), at disse oplysninger står i vort digitale kundekartotek, så længe man er medlem – og slettes straks ved udmeldelse.

E-mail adresser

Bestyrelsen anmoder alle, der har eller ændrer en e-mail adresse om at sende en mail til Ulla Mejlvang.
I kan så meget hurtigt få information om nye tiltag.