Kontingent, indmeldelse, e-mail adresser og persondatapolitik

Tilbage

Kontingent

Kontingentperioden følger kalenderåret.

Årskontingentet for samtlige aktiviteter er 400 kr. Skal betales inden den 1. april.

Kontingentet giver mulighed for deltagelse i alle faste aktiviteter i Århus 1900 Ældreidræt.

Kontingentet indbetales på foreningens bankkonto: Spar Nord reg.nr. 9897 kontonr. 4560923843.

Indmeldelse

Indmeldelse kan K U N ske ved at sende en mail til Birte Jørgensen.

Du skal give følgende oplysninger:

  • Navn

  • Adresse

  • Telefon/mobil

  • Mail, hvis du har en mail-adresse

  • Fødselsdato og -år

 

E-mail adresser

Bestyrelsen anmoder alle, der har eller ændrer en e-mail adresse om at sende en mail til Birte Jørgensen.
I kan så meget hurtigt få information om nye tiltag.

 

Persondatapolitik

I forbindelse med den nye persondatalov skal vi gøre opmærksom på, at du, som medlem af Aarhus 1900 Ældreidræt, skal være indforstået med, at vi har registreret dig med navn, adresse, postnummer og by, telefonnummer, e-mail og fødselsdata.
Disse oplysninger har vi i et medlemskartotek, som kun er tilgængeligt for den til enhver tid siddende bestyrelse. Dette medlemskartotek er oprettet digitalt i portalen ForeningLet.

I forbindelse med vore arrangementer kan der blive taget fotos, som vil blive vist på vores hjemmeside. Hvis man ikke ønsker at blive fotograferet, siger man fra.

Når du udmelder dig af vores forening, bliver dine data slettet ved det pågældende års udgang.

Vi registrerer udelukkende dine data for at kunne komme i kontakt med dig og orientere dig om vore aktiviteter.