Nyheder

 

 

Svømning

Sidste gang inden jul er den 18.december.

Svømning starter efter jul mandag den 8. januar 2024 og fortsætter frem til denl 27. maj. Der svømmes i uge 7.

 

 

Gymnastik og Curling

Vi bruger fortsat HAL 2.
Hvis vi får aflysning af denne og skal bruge andre haller, får I en SMS – ligesom en person
fra bestyrelsen vil stå ved indgangen og give den nødvendige besked.

Efter gymnastikken kl. 11 er der mulighed for curling.

Gymnastik slutter fredag den 8. december.

Gymnastik starter efter jul fredag den 5. januar 2024 og slutter den 12. april. Der er aflysning i uge 7.

 

November

 

7. november

Vin og madaften

Tirsdag den 7. november 2023 afholdes der et arrangement kl. 18.00 i klubhuset.

Læs invitationen her.

 

 

12. november

Søndagsturen går til Giber Å.

For dem, der ikke kører til klubhuset, er mødestedet Giber Å Parkering på Hovstien.
Svend står for turen.

 

 

December

 

6. december

Julearrangement

BEMÆRK! Datoen er ændret til onsdag den 6. december kl. 10.30 med start fra klubhuset.

Arrangementet starter traditionen tro med en trave/jogge-orienteringstur (i grupper på 2-4). I år er der kun en tur.
Turen er med indlagte poster, der er afmærket med gule 1900-plastbånd.
Grupperne blive sammensat af løbsledelsen.

Du medbringer selv drikkevarer.

Tilmelding senest den 26. november på mail til Pia Bay baypia@hotmail.com eller Birte Jørgensen bifi@youseepost.dk
Der indsættes samtidig 100 kr. på foreningens konto Regnr. 9897 kontonr. 4560923843

Hvis ikke du kan deltage i orienteringsturen, bedes du give besked ved tilmelding.

 

 

Januar

 

14. januar

Søndagsturen er den 14. januar.
Birte står for turen.
Vi mødes ved klubhuset kl. 10.00.

 

 

Februar

 

11. februar

Søndagsturen er erstattet af Fastelavn. Vi mødes kl. 10.00 med start fra klubhuset.

Vi går først en lille tur i området, herefter slås katten af tønden.

 

 

Marts

 

6. marts

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling kl. 12.30 i klubhuset.

Webmaster søges, idet Anni stopper ved førstkommende generalforsamling.

 

 

 

Til alle nye medlemmer

 

Velkommen til – og ang. søndagsture skal I vide:
1) at de altid har start kl. 10 fra klubhuset på Observatoriestien
2) at man medbringer madpakke
3) fælleskørsel i privatbiler