Nyheder

 

November

Søndag den 11. november går turen til Gl. Estrup.
Turleder: Ulla Mejlvang

 

 

December

Søndag den 9. december kl. 10.30 med start fra klubhuset: JULEARRANGEMENT

Arrangementet starter traditionen tro med en trave/jogge-orienteringstur (i grupper på 2-4) på ca. 3,5 km for den korte – eller trave/jogge-orienteringstur på 4-5 km. Begge er med indlagte poster, afmærkede med gule 1900-plastbånd.

Grupperne i begge løb vil blive sammensat af løbsledelsen.

Forudsætningen for at kunne deltage i den efterfølgende julefrokost i lokalerne på Observatoriestien er, at du har deltaget i en af turene. Kun formanden kan dispensere fra denne regel.

Deltagerprisen for frokosten er 100 kr, som skal betales senest onsdag den 28/11, enten til afdelingens konto i Spar Nord (reg. nr. 9897 kontonr. 4560923843) – eller til kassereren, Ulla Mejlvang.

Du medbringer selv drikkevarer.

Maksimal deltagerantal incl. bestyrelse er 50, og tilmeldingsprincippet er "først til mølle".

Du kan kun tilmelde dig personligt (Ulla: 61277982 – mail: umejlvang@gmail.com). Husk at fortælle Ulla, om du vil deltage i den korte eller den lange tur – og vent venligst med at foretage din indbetaling til Ulla har meddelt dig, at du er sikret en plads!!

Sidste tilmelding den 28. november kl. 12.00

 

 

Januar

Søndagsturen søndag den 13. januar er en vandretur i Marselisborg Skov, som Anni Lysmose har tilrettelagt.
Vi kører til Ørnereden og går derfra ca. 6 km ad gode stier, hvor Anni har sørget for, at de værste bakker undlades.

 

 

Februar

Søndagsturen søndag den 10. februar ledes af Peter Bjerregaard under temaet: Nybyggeri i Vejlby og i Risskov.

 

 

Onsdag den 27. februar (kl. 12.30) afvikles den årlige generalforsamling (klubhuset).

 

 

Marts

Lørdag den 2. marts er "søndagsturen" en mindre gåtur i Mindeparks-området efterfulgt af frokost og tøndeslagning i og ved klubhuset. Vi starter fra klubhuset kl. 10.
Klubhuset kan ikke benyttes 3. marts, derfor en lørdag.

 

 

 

CYKEL/BIL-tur 2019

Bestyrelsen har valgt, at vi skal gæste Fyn endnu en gang, men denne gang det nordvestlige hjørne omkring Bogense.

Vi skal bo på en firlænget bindingsværksgård lidt øst for Bogense, hvor der er plads til 38 personer: Herregården JERSTRUP, Jerstrupvej 44, 5400 Bogense. (www.jerstrup.dk)

Vi har booket os ind fra fredag den 14. til fredag den 21. juni.

Konceptet er som sidste år og nærmere vil naturligvis følge, når foråret kommer til os!