Sådan begyndte det

Tilbage

Fødsel og opvækst

I foråret 1994 opstod den tanke hos Århus 1900's hovedformand, Jens Ove Christiansen, at Århus 1900 også burde have en afdeling for Seniorsport i lighed med de afdelinger, som både Skovbakken og TST med succes havde oprettet.

 

Som tænkt så gjort. I april 1994 udarbejdede Jens Ove et budget for tre år og sendte en ansøgning til kommunens Fritids- og Folkeoplysningsudvalg om tilskud fra 5% puljen (5% puljen er tilskud til forsøg inden for fritidsområdet). Det var planen at sende medlemmer på kursus hos DGI og få uddannet nogle ældreinstruktører. Man skulle også bruge penge til at "købe kontingenter" hos andre 1900 afdelinger, bl.a. Tennis, Atletik/Motion, Svømning og Orientering. Den grundlæggende ide med Ældreidræt skulle være en mangfoldighed af tilbud, ikke bare gymnastik og folkedans som i andre foreninger.

 

Byrådet havde vedtaget en tre års forsøgsperiode, hvor man efter Lov om Folkeoplysning ville give tilskud til aktivitetstimer for ældre over 60 år i lighed med tilskud til børn og unge. Efter Marselisløbet i september 1994 sendte man invitation til deltagere over 60 år. En ganske pæn tilslutning til to introduktionsmøder gav næring til optimisme.

 

Jens Ove aktiverede efterfølgende Århus 1900 Old Boys med formanden Ejvind Andersen i spidsen. De stillede kontaktpersoner til rådighed for de forskellige aktiviteter: gåture, løbeture, svømning, cykelture, tennis og petanque. Søndag den 13. november 1994 lød startskuddet til gåture med Svend Olesen som "forgænger". Man havde i mellemtiden ændret "Seniorsport" til "Ældreidræt". Måneden efter, søndag den 11. december, fandt den første fællesaktivitet sted. Det var en orienteringsgåtur med efterfølgende hyggesammenkomst i klubhuset.

 

Det var meget væsentligt for sammenholdet og den sociale kontakt, at man havde et samlingssted, og netop Old Boys' hyggelige klublokale med tilhørende køkken var det optimale samlingssted for pensionister og efterlønnere.

 

Så endelig den 1. marts 1995 afholdt man stiftende generalforsamling med 38 fremmødte og fik valgt en bestyrelse på seks medlemmer plus to suppleanter. Århus 1900 havde nu 12 afdelinger. Der var på det tidspunkt 67 personer, som havde vist interesse for ideen. De fik alle tilsendt et girokort med et halvt års kontingent på 180 kr., medlemmer af andre 1900 afdelinger dog kun det halve, 90 kr. De medlemmer af 1900 Old Boys, som havde været "fødselshjælpere" fik frikontingent.

 

På et efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig med Børge Helmer som formand, Amalie Flindt næstformand, Jane Schiønning kasserer, Else Schneider sekretær, Inge Kaastrup Hansen og Carl Emil Jakobsen bestyrelsesmedlemmer og Lissie Christiansen samt Bent Frost som suppleanter.

 

Århus 1900 Ældreidræt var nu en rigtig afdeling med mange aktiviteter. Fritids- og Kulturforvaltningen havde udnævnt en evaluator til at følge de forskellige aktiviteter i løbet af sommeren. I maj 1995 kunne evaluator Finn Smerup skrive en meget positiv rapport. Han skrev bl.a.: "Det har for mig været en fornøjelse at være ekstern evaluator på dette projekt. Det har været særdeles livsbekræftende og i høj grad givet mig en bekræftelse på, at såfremt mobiliteten er intakt, når man når den "tredje alder", bør ens aktive periode bestemt ikke ophøre - snarere tværtimod".

 

Ældreidræt var kommet for at blive.

 

På initiativ af Jens Ove og med skovl- og trillebørshjælp fra Old Boys'erne blev der i sommerens løb etableret tre petanque-baner på parkeringspladsen bag cykelbanen. De blev indviet med pomp og pragt og deltagelse af en masse mennesker i strålende solskin den 29. juli 1995 og er senere blevet flittigt benyttet hver tirsdag og torsdag.

 

Ved udgangen af 1995 havde afdelingen 52 betalende medlemmer. Kommunens tilskud til aktivitetstimer, som oprindeligt udgjorde kr. 2,28 pr. time, var faldet til kr. 1,75. Et stigende antal aktiviteter skulle dele en uændret sum penge. Til trods herfor havde afdelingen efter første regnskabsår et overskud på knapt 8.500 kr

 

Efter en lille tilbagegang i slutningen af 1996 er medlemstallet steget støt. I 1997 var det 65, og ved slutningen af 1998 var det steget til 87, heri ikke medregnet de 13 endnu gratis Old Boys medlemmer.

 

Aldersfordelingen så således ud:

 

Aldersgruppe

Antal medlemmer

under 60

1

60-64

26

65-69

27

70-74

25

75-79

6

over 79

2

 

På trods af et faldende aktivitetstilskud (1,26 kr. pr. deltagertime i 1998) havde afdelingen en meget sund økonomi.

 

Århus 1900 Ældreidræt er en meget velfungerende afdeling. Medlemmerne er glade, udadvendte mennesker, som har valg en aktiv og levende tredje alder frem for en passiv og afventende tilværelse.